Instellen van de functies van de kleurtoetsen op de afstandsbediening

Stelt de functies voor de toetsen RED/GREEN/YELLOW/BLUE op de afstandsbediening in.

Instelmenu (Setup)

System” > “Remote Key” > “Color Key

Instellingen

Default

Wijst functies toe van apparaten die zijn aangesloten via een HDMI-kabel.

Deze instelling werkt wanneer “HDMI Control” in het menu “Setup” is ingesteld op “On”.

TV Control

Wijst de bedieningsfuncties van de tv toe aan elk van de toetsen.

RED: EXIT (sluit het menu op de tv)

GREEN: INFO (geeft informatie over de tv, zoals de resolutie)

YELLOW: BROADCAST (schakelt het soort tv-uitzending om)

BLUE: INPUT (schakelt de ingang van de tv om)

Deze instelling werkt wanneer “HDMI Control” in het menu “Setup” is ingesteld op “On”.

Display Control

Wijst de functies onder Display Control toe aan elk van de toetsen.

RED: Dimmer- (maakt het display op het voorpaneel en de indicators donkerder)

GREEN: Dimmer+ (maakt het display op het voorpaneel en de indicators lichter)

YELLOW: Display item - (toont de vorige informatie op het display op het voorpaneel)

BLUE: Display item + (toont de volgende informatie op het display op het voorpaneel)

OPMERKING
  • Om HDMI Control te kunnen gebruiken, moet u de instelling van de HDMI Control-link uitvoeren nadat u apparaten die compatibel zijn met HDMI Control hebt aangesloten wanneer deze functie is ingesteld op “Default” of “TV Control”.
  • De functies HDMI Control en HDMI Control-link werken mogelijk niet naar behoren wanneer deze functie is ingesteld op “Default” of “TV Control”.