Indstilling af funktionerne for farvetasterne på fjernbetjeningen

Indstiller funktionen af RED/GREEN/YELLOW/BLUE-tasterne på fjernbetjeningen.

Opsætningsmenu

"System" > "Remote Key" > "Color Key"

Indstillinger

Default

Tildeler funktionerne til enheder, der er tilsluttet enheden med et HDMI-kabel.

Denne indstilling er effektiv, når "HDMI Control" i menuen "Setup" er indstillet til "On".

TV Control

Tildeler funktionerne i TV Control til hver tast.

RED: EXIT (lukker menuen på tv'et)

GREEN: INFO (viser oplysninger om tv'et såsom opløsningen)

YELLOW: BROADCAST (ændrer TV broadcast-type)

BLUE: INPUT (skifter tv-indgangen)

Denne indstilling er effektiv, når "HDMI Control" i menuen "Setup" er indstillet til "On".

Display Control

Tildeler funktionerne for Display Control (Visningskontrol) til hver enkelt tast.

RED: Dimmer- (gør frontdisplayet og indikatorerne mørkere)

GREEN: Dimmer+ (gør frontdisplayet og indikatorerne lysere)

YELLOW: Display item - (viser den forrige information på frontdisplayet)

BLUE: Display item + (viser den næste information på frontdisplayet)

BEMÆRK
  • For at bruge HDMI-styring skal du udføre HDMI Control-linkopsætningen efter tilslutning af HDMI Control-kompatible enheder, når denne funktion er indstillet til "Default" eller "TV Control".
  • HDMI Control- og HDMI Control-linkfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, når denne funktion er indstillet til "Default" eller "TV Control".