Selecteren van de informatie voor de signaalbron die wordt weergegeven op het display op het voorpaneel

In de informatiekeuzestand toont het display op het voorpaneel aanvullende informatie over de signaalbron.

Druk op SELECT/ENTER op het voorpaneel om het display op het voorpaneel in de informatiekeuzestand te zetten. Draai vervolgens aan SELECT/ENTER om te kiezen tussen de diverse items. De aanvullende informatie wordt weergegeven onder het item.

Welke onderdelen verschijnen, is afhankelijk van de signaalbron.

Huidige signaalbron

Getoond item

HDMI

AV

AUDIO

PHONO

TV

DSP-programma, Audiodecoder, Uitgangskanaal, HDMI-status, Zonestatus, Systeemstatus

TUNER (FM/AM)

Ontvangst, DSP-programma, Audiodecoder, Uitgangskanaal, HDMI-status, Zonestatus, Systeemstatus

(Alleen modellen voor het V.K., Europa en Rusland)
Radio Data System-gegevens zijn ook beschikbaar wanneer het toestel is afgestemd op een Radio Data System-zender. Zie voor details:

TUNER (DAB)

(Alleen modellen voor het V.K., Europa, Rusland en Australië)
Zie voor details:

SERVER

Nummer, Artiest, Album, IP-adres, Ethernet MAC-adres, Wi-Fi MAC-adres, DSP-programma, Audiodecoder, Uitgangskanaal, HDMI-status, Zonestatus, Systeemstatus

NET RADIO

Zender, IP-adres, Ethernet MAC-adres, Wi-Fi MAC-adres, DSP-programma, Audiodecoder, Uitgangskanaal, HDMI-status, Zonestatus, Systeemstatus, Nummer, Album

Spotify

Deezer

Track, Artiest, Album, IP-adres, Ethernet MAC-adres, Wi-Fi MAC-adres, DSP-programma, Audiodecoder, Uitgangskanaal, HDMI-status, Zonestatus, Systeemstatus

muziek-streamingdiensten (met weergave-informatie)

AirPlay

Nummer, Artiest, Album, IP-adres, Ethernet MAC-adres, Wi-Fi MAC-adres, DSP-programma, Audiodecoder, Uitgangskanaal, HDMI-status, Zonestatus, Systeemstatus

muziek-streamingdiensten (zonder weergave-informatie)

Alexa

MusicCast Link

DSP-programma, Audiodecoder, Uitgangskanaal, HDMI-status, Zonestatus, Systeemstatus, IP-adres, Ethernet MAC-adres, Wi-Fi MAC-adres

Bluetooth

USB

Nummer, Artiest, Album, DSP-programma, Audiodecoder, Uitgangskanaal, HDMI-status, Zonestatus, Systeemstatus

OPMERKING
  • U kunt “Information Skip” instellen in het menu “Front Display” om items met informatie op het display op het voorpaneel over te slaan.
  • Wanneer u SELECT/ENTER een paar seconden lang niet gebruikt hebt, zal het display op het voorpaneel automatisch terugkeren naar de signaalbronkeuzestand.

Uitgangskanaal

Hier wordt informatie getoond over uitgangskanalen (luidsprekeraansluitingen en PRE OUT-aansluitingen) die momenteel geluidssignalen produceren. Als er geen geluid wordt weergegeven, wordt dat aangeduid met een streepje.

HDMI-status

Hier wordt informatie getoond over de HDMI-ingangsaansluitingen (verbonden) en de HDMI-uitgangsaansluiting (verbonden, doel). Als er geen apparatuur is verbonden met de aansluiting, wordt dat aangeduid met een streepje.

Zonestatus

Hier wordt informatie getoond met een cijfer of letter over welke zone op dit moment is ingeschakeld. Een uitgeschakelde zone wordt aangeduid met een streepje.

Systeemstatus

De volgende systeeminformatie wordt weergegeven. Een streepje geeft aan wanneer dit is uitgeschakeld.

  • ECO: de eco-modus is ingeschakeld.
  • PARTY: de partymodus is ingeschakeld.
  • MASTER: het toestel functioneert als master in het MusicCast-netwerk.