Justerar hög- och lågfrekvensnivåer automatiskt med hänsyn till volym

Väljer om du justerar hög- och lågfrekventa nivåer för volymen automatiskt. Om denna funktion är satt till ”On” kan du njuta av naturligt ljud även vid låg volym. YPAO-volym fungerar effektivt efter YPAO-mätning.

Option-meny

YPAO Volume” > ”YPAO Volume

Inställningar

Off

Inaktiverar YPAO-volym.

On

Aktiverar YPAO-volym.

OBS!
  • Vi rekommenderar aktivering av både ”YPAO Volume” och ”Adaptive DRC” när du lyssnar på lägre volymer eller på natten.
  • YPAO Volume” sätts automatiskt till ”On” efter YPAO-mätningen.