Kunkin zonen virran päälle/valmiustilaan kytkeminen

Vaihtaa zonen virta päälle- ja pois(valmiustila)-tilojen välillä.

Etunäyttövalikko

Zone Power” > (zone)

Asetukset

Off

Kytkee zonen päältä pois.

On

Kytkee zonen päälle.

HUOM!
  • Tämä asetus on käytettävissä vain, jos ”Power Amp Assign”-asetuskohdassa ”Setup”-valikossa on asetus ”ZoneB”.