Sette strømtilførsel til på/standby for hver enkelt Zone

Slår på/av (standby) strømtilførselen til den Zone som skal betjenes.

Frontdisplaymeny

Zone Power” > (Zone)

Innstillinger

Off

Slår av den aktuelle Zone.

On

Slår på den aktuelle Zone.

MERK
  • Innstillingen er kun tilgjengelig når “Power Amp Assign” i “Setup”-menyen er satt til “ZoneB”.