Sätta strömmen till på/standby för varje zon

Växla strömmen för zonen mellan på och av (standby).

Front display meny

Zone Power” > (zon)

Inställningar

Off

Stänger av zonen.

On

Sätter på zonen.

OBS!
  • Denna inställning är endast tillgänglig när ”Power Amp Assign” i menyn ”Setup” är satt till ”ZoneB”.