Elke aparte zone aan/uit (standby) zetten

Schakelt de zone die u wilt bedienen heen en weer tussen aan en uit (standby).

Menu op het display op het voorpaneel

Zone Power” > (zone)

Instellingen

Off

Schakelt de zone uit.

On

Schakelt de zone in.

OPMERKING
  • Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer “Power Amp Assign” in het menu “Setup” is ingesteld op “ZoneB”.