Delnavne og funktioner på fjernbetjeningen

Delnavnene og funktioner på den medfølgende fjernbetjening er som følger.

a

Signalsender til fjernbetjening

Modtager fjernbetjeningssignaler (infrarød).

b

z (strøm)-tast

Slår den zone, som er valgt med zonekontakten, til/fra ().

c

SLEEP tast

Indstiller tiden for dvaletimeren ().

d

Zonekontakt

Ændrer den zone, der styres af fjernbetjeningen ().

e

SCENE -taster

Skifter med et tryk mellem flere indstillinger indstillet ved hjælp af SCENE-funktionen. Tænder også enheden, når den er i standbytilstand ().

f

Lydtilstandsknapper

Vælger et lydprogram eller en surround-dekoder ().

g

Knapper til inputvalg

Vælger inputkilden som skal afspilles.

BEMÆRK

  • Tryk på NET gentagne gange for at vælge den ønskede kilde.

h

PARTY tast

Tænder/slukker party tilstand ().

i

SETUP tast

Viser opsætningsmenuen betjent på tv'et ().

j

ENTER/Pile, RETURN taster

Betjener menuen på tv'et.

jklmno Betjeningsknapper til ekstern enhed

Kontrollerer afspilning af HDMI Control-kompatibel afspilningsenhed.

BEMÆRK

  • Afspilningsenheder skal understøtte HDMI Control. Ikke alle HDMI-kompatible enheder kan ikke bruges.

l

Afspilningstaster

Kontrollerer afspilning af USB-flashdrevet, musikmedieserveren (PC'er/NAS) eller radio.

m

PRESET -taster

Vælger en forudindstillet radiostation ().

Genkalder Bluetooth-, USB- eller netværksindhold, der er registreret som en genvej ().

n

VOLUME -taster

Justerer lydstyrken.

o

MUTE tast

Slår lydoutputtet fra.

p

OPTION tast

Viser funktionsmenuen betjent på tv'et ().

q

DISPLAY tast

Tænder/slukker for skærmen, afspilningsskærm osv.