Grunnleggende prosedyre i Zone

Grunnleggende prosedyre for avspilling i Zone er som følger. Den Zone som er valgt med Zone-bryteren kan betjenes.

  1. Slår på sonen.
  1. Skru av de eksterne enhetene som er koblet til apparatet.
  1. Bruk inngangsvalgknappene for å velge en inngangskilde.
  1. Start avspilling på den eksterne enheten eller velg en radiostasjon.
  1. Trykk på VOLUME for å justere volumet.
MERKNAD
  • For å unngå uventet støy skal du aldri spille av DTS-CDer i Zone2.
MERK
  • Du kan ikke velge Bluetooth-, USB- og nettverkskilder eksklusivt for hver sone. Hvis du for eksempel velger "SERVER" for Zone2 når "USB" er valgt for hovedsonen, vil inngangskilden for hovedsonen også skifte til "SERVER".
  • Soneinngangen skifter automatisk sammen med inngangskilden som velges i hovedsonen når "Main Zone Sync" er valgt som soneinngang.
  • For å justere sonevolumet, trykk på VOLUME eller MUTE når du bruker apparatets interne forsterker.
  • Se i instruksjonshåndboken for den eksterne enheten.