Basisprocedure zone-weergave

De basisprocedure voor weergave in een bepaalde zone is als volgt. De zone die is ingeschakeld met de zone-schakelaar kan worden bediend.

  1. Schakel de zone in.
  1. Zet de externe apparatuur die is aangesloten op dit toestel aan.
  1. Gebruik de signaalkeuzetoetsen om een signaalbron te selecteren.
  1. Start de weergave op het externe apparaat of selecteer een radiozender.
  1. Druk op VOLUME om het volume aan te passen.
LET OP
  • Om onverwachte ruis of lawaai te vermijden, mag u geen DTS-CD's afspelen in Zone2.
OPMERKING
  • U kunt niet voor elke zone een apart Bluetooth, USB of het netwerk als signaalbron selecteren. Als u bijvoorbeeld “SERVER” selecteert voor Zone2 wanneer “USB” is geselecteerd voor de hoofdzone, zal de signaalbron voor de hoofdzone ook naar “SERVER” worden geschakeld.
  • De signaalbron voor de zone wijzigt automatisch samen met de in de hoofdzone geselecteerde signaalbron wanneer “Main Zone Sync” is geselecteerd als de signaalbron voor de zone.
  • Om het volume in de zone te regelen, moet u op VOLUME of MUTE drukken wanneer u de interne versterker van het toestel gebruikt.
  • Raadpleeg de handleiding voor het externe toestel.