Forløb af højttalerkonfigurationerne

Inden brug af enheden skal du justere højttalerindstillingerne som fx lydstyrkebalance og akustiske parametre. Med den medfølgende YPAO-mikrofon detekterer enheden højttalertilslutninger og måler afstandene fra dem til din(e) lytteposition(er), som er måleposition(er). Derefter optimerer enheden automatisk højttalerindstillingerne som fx lydstyrkebalance og akustiske parametre. (YPAO: Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)

BEMÆRK
 • Under måleprocessen udsendes der testtoner ved høj lydstyrke. Du kan ikke justere lydstyrken.
 • Under måleprocessen skal du forblive i et hjørne bag i rummet og bemærke det følgende for nøjagtig måling.
 • Sørg for at rummet er så stille som muligt.
 • Bloker ikke lyd mellem højttalerne og YPAO-mikrofonen.
 • Tilslut ikke hovedtelefoner.
 1. Vælg enhedens indstillinger for højttalerimpedans efter behov.
 1. Konfigurer de tilsvarende højttalerindstillinger.
 1. Indstil lydstyrken på subwooferen til halv. Hvis krydsfrekvensen kan justeres, skal du indstille den til maksimum.
 1. Placér YPAO-mikrofonen på din lytteposition (samme højde som dine ører).
 • Vi anbefaler, at du anvender en trefod som en mikrofonholder og justerer lyttepositionen (samme højde som dine ører). Du kan bruge skruerne på trefoden til at holde mikrofonen på plads.
 1. Tilslut YPAO-mikrofonen til YPAO-stikket.
 • Følgende skærmbillede vises på tv’et.

a

Indstilling af "Power Amp Assign" i "Setup" menuen

b

Indstilling af "Speaker Impedance" i "Setup" menuen

 1. Start målingen i overensstemmelse med vejledningen, som vises på skærmen.
 • Hvis du ønsker at aktivere et element under "Måleindstilling", skal du vælge elementet.
 • Følgende skærmbillede vises på tv’et, når målingen er færdig.
 • Efter bekræftelse af måleresultaterne skal du trykke på ENTER.

a

Antallet af højttalere (forside/bagside/subwoofer)

b

Højttalerafstand (korteste/længste)

c

Justeringsområde for højttalerudgangsniveau

d

Advarselsmeddelelse (hvis tilgængelig)

Højttalerindikator med "*" viser målhøjttaleren for en advarselsmeddelelse.

 1. Vælg "Save" for anvende måleresultaterne til højttalerindstillingerne.
 1. Fjern YPAO-mikrofonen fra enheden.
 • Optimeringen af højttalerindstillingerne er nu fuldført.
OBS!
 • YPAO-mikrofonen er følsom over for varme, så du skal undgå at placere den et sted, hvor den kan udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer (f.eks. oven på AV-udstyr).
BEMÆRK
 • "YPAO Volume" i menuen "Option" aktiveres automatisk efter YPAO måling. Derefter justeres høj- og lavfrekvensniveauerne automatisk i overensstemmelse med lydstyrken, så du kan nyde naturlige lyde selv ved lav lydstyrke.
 • Der vises muligvis en fejlmeddelelse under målingen.
 • For at afbryde operationen, afbryd YPAO-mikrofonen, før måling startes.
 • Funktionen YPAO-multimåling kan ikke aktiveres med trådløse højttalere.