Advarselsmeddelelser fra YPAO

Hvis der vises en advarselsmeddelelse, skal du løse problemet vha. den følgende tabel og udføre YPAO igen.

Du kan stadig anvende måleresultaterne, men vi anbefaler, at du løser problemet og udfører YPAO igen for at kunne anvende enheden med de optimale højttalerindstillinger.

[Søgetag]#Q03 YPAO-advarsel

Advarselsmeddelelse

Løsning

W-1:Out of Phase

Kontrollér kabeltilslutningerne (+/-) for den følgende højttaler.

Hvis højttaleren ikke er tilsluttet korrekt:

Gentilslut højttalerkablet.

Hvis højttaleren er tilsluttet korrekt:

Afhængigt af højttalertypen eller miljøet i lokalet, kan denne meddelelse vises, selvom højttalerne er tilsluttet korrekt. I dette tilfælde kan du se bort fra denne meddelelse. (Denne meddelelse vises for at foreslå bekræftelse til dig, og den påvirker ikke afspilningen af enheden.)

W-2:Over Distance

Placér den modsvarende højttaler inden for 24 m af lyttepositionen.

W-3:Level Error

Ret kabeltilslutningen eller positionen for den modsvarende højttaler.

Vi anbefaler at bruge samme højttalere eller højttalere med specifikationer, der er så ensartede som muligt.

Bekræft den passende lydstyrke for subwooferen med et problem.

BEMÆRK
  • På skærmen for måleresultater viser en højttalerindikator med "*" målhøjttaleren for en advarselsmeddelelse.
  • Hvis der er registreret flere advarsler, kan du anvende venstre/højre-piletasterne til at kontrollere de andre advarselsmeddelelser.
  • Ret kabeltilslutningen eller positionen af højttaleren efter slukning af enheden.