Indstilling af brug af HDMI Standby Through

Vælger om video/lyd, som indsendes via HDMI-stik, skal sendes til tv'et, når enheden er i standbytilstand.

Opsætningsmenu

"HDMI" > "Standby Through"

Indstillinger

Off

Udsender ikke video/lyd til tv'et.

On

Udsender video/lyd til tv'et.
Enheden bruger mere strøm end når "Off" eller "Auto" er valgt.

Auto

Vælger automatisk, om video/lyd skal udsendes, afhængigt af status for den tilsluttede enhed.

BEMÆRK
  • "Off" kan ikke vælges når "HDMI Control" er sat til "On".