HDMI Standby Through-toiminnon käyttöasetus

Valitsee, siirtyykö video/audiosignaali, joka tulee HDMI-liittimien kautta, televisioon, kun tämä laite on valmiustilassa.

SETUP-valikko

HDMI” > ”Standby Through

Asetukset

Off

Video/audiosignaali ei siirry televisioon.

On

Video/audiosignaali siirtyy televisioon.
Laite kuluttaa enemmän virtaa kuin, kun ”Off” tai ”Auto” on valittu.

Auto

Valitsee kytketyn laitteen toimintatilan perusteella automaattisesti, lähetetäänkö video/audiosignaalia.

HUOM!
  • Off” ei ole valittavissa, jos ”HDMI Control”-asetuskohdassa on asetus ”On”.