Ställ in användning av HDMI Standby Through

Väljer om video-/ljudsignaler inmatade via HDMI-jack ska matas ut till TV:n när enheten är i standby-läge.

Setup-menyn

HDMI” > ”Standby Through

Inställningar

Off

Matar inte ut video/ljud till TV:n.

On

Matar ut video/ljud till TV:n.
Enheten förbrukar mer energi än när ”Off” eller ”Auto” är valt.

Auto

Väljer automatiskt om video/ljud ska matas ut beroende på statusen för den anslutna enheten.

OBS!
  • Off” är inte valbar när ”HDMI Control” är satt till ”On”.