Dynaamikka-alueen säätö automaattisesti

Valitsee, säätääkö laite dynamiikka-alueen (eron suurimmasta pienimpään) äänenvoimakkuuden mukaan automaattisesti. Jos tämä toiminto on asetettu tilaan ”On”, se on hyödyllinen kuunneltaessa toistoa hiljaisella äänenvoimakkuudella öisin.

Option-valikko

YPAO Volume” > ”Adaptive DRC

Asetukset

Off

Ei säädä dynamikka-aluetta automaattisesti.

On

Dynamiikan automaattisäätö.

HUOM!
  • Suosittelemme sekä ”YPAO Volume”-toiminnon että ”Adaptive DRC”-toiminnon käyttöönottoa, kun kuuntelet alhaisella äänenvoimakkuudella tai yöllä.