Justerar dynamikomfånget automatiskt

Väljer om justering av dynamikomfånget (från högsta till lägsta nivå) till volymen ska utföras automatiskt. När denna funktion sätts till ”On” passar den för att lyssna på låga volymer sent på kvällen.

Option-meny

YPAO Volume” > ”Adaptive DRC

Inställningar

Off

Justerar inte dynamikomfånget automatiskt.

On

Justerar automatiskt dynamikomfånget.

OBS!
  • Vi rekommenderar aktivering av både ”YPAO Volume” och ”Adaptive DRC” när du lyssnar på lägre volymer eller på natten.