Automatisk justering af dynamisk område

Vælger, om det dynamiske område (fra maksimum til minimum) skal justeres automatisk. Hvis denne funktion er indstillet til "On", er det nyttigt for at lytte til afspilning med lavt lydniveau om natten.

Funktionsmenu

"YPAO Volume" > "Adaptive DRC"

Indstillinger

Off

Justerer ikke det dynamiske område automatisk.

On

Justerer automatisk det dynamiske område.

BEMÆRK
  • Vi anbefaler, at både "YPAO Volume" og "Adaptive DRC" er aktiveret når du lytter med lavere lydstyrke eller om natten.