Advarselmeldinger fra YPAO

Hvis en feilmelding vises, løs problemet ved hjelp av følgende tabell og utfør YPAO på nytt.

Du kan likevel bruke måleresultatene, men vi anbefaler imidlertid at du løser problemet og utfører YPAO igjen for å bruke apparatet med de optimale høyttalerinnstillingene.

[Søkeord]#Q03 YPAO-advarsel

Advarselmelding

Løsning

W-1:Out of Phase

Kontroller kabeltilkoblingene (+/-) for den tilhørende høyttaleren.

Hvis høyttaleren er feil tilkoblet:

Koble til høyttalerkablene igjen.

Hvis høyttaleren er riktig tilkoblet:

Avhengig av type høyttalere eller rommets egenskaper, kan denne meldingen bli vist selv om høyttalerne er korrekt tilkoblet. I dette tilfellet kan du ignorere meldingen. (Denne meldingen vises for å foreslå at du bekrefter, og den påvirker ikke avspillingen på apparatet.)

W-2:Over Distance

Plasser den tilhørende høyttaleren innenfor 24 m fra lytteposisjonen.

W-3:Level Error

Korriger kabeltilkoblingen eller posisjonen for den tilhørende høyttaleren.

Vi anbefaler å bruke de samme høyttalerne eller høyttalere med spesifikasjoner som er så like som mulig.

Bekreft riktig volum til subwooferen som har et problem.

MERK
  • På måleresultatskjermen viser høyttalerindikator med “*” målhøyttaleren for en advarselmelding.
  • Hvis det foreligger flere advarsler, bruk høyre/venstre-markørtastene for å sjekke de andre advarselmeldingene.
  • Korriger kabeltilkoblingen eller plasseringen av høyttaleren etter at du har slått av apparatet.