Waarschuwingen bij YPAO

Als er een waarschuwing wordt weergegeven, moet u het probleem oplossen door de tabel te volgen en de YPAO nogmaals uit te voeren.

U kunt de meetresultaten nog steeds toepassen, maar we raden u aan het probleem op te lossen en dan de YPAO nog eens uit te voeren om het toestel te kunnen gebruiken met de optimale luidsprekerinstellingen.

[Zoekterm]#Q03 YPAO-waarschuwing

Waarschuwingsbericht

Oplossing

W-1:Out of Phase

Controleer de kabelaansluitingen (+/-) van de corresponderende luidspreker.

Als de luidspreker onjuist aangesloten is:

Sluit de luidsprekerkabel opnieuw aan.

Als de luidspreker juist aangesloten is:

Afhankelijk van het type luidsprekers of de omgeving kan dit bericht ook worden weergegeven als u de luidsprekers correct hebt aangesloten. In dat geval kunt u het bericht negeren. (Deze melding verschijnt om u een bevestiging te geven en heeft geen invloed op de weergave van het toestel.)

W-2:Over Distance

Plaats de corresponderende luidspreker binnen 24 m afstand van de luisterplek.

W-3:Level Error

Controleer de kabelaansluiting of de positie van de corresponderende luidspreker.

We raden het gebruik aan van dezelfde luidsprekers of van andere luidsprekers met zoveel mogelijk dezelfde technische gegevens.

Bevestig het correcte volume voor de subwoofer met het probleem.

OPMERKING
  • Op het scherm met meetresultaten geeft een luidsprekerindicator met een “*” aan op welke luidspreker de waarschuwing betrekking heeft.
  • Als er meerdere waarschuwingen zijn, kunt u de cursortoetsen links/rechts gebruiken om de andere waarschuwingen te controleren.
  • Corrigeer de kabelaansluiting of de positie van de luidspreker nadat u het toestel hebt uitgeschakeld.