Varningsmeddelanden från YPAO

Om det visas ett varningsmeddelande, lös problemet genom att följa tabellen och utför YPAO igen.

Du kan fortfarande applicera mätresultaten, men vi rekommenderar att du löser problemet och utför YPAO igen för att använda enheten med optimala högtalarinställningar.

[Sök tagg]#Q03 YPAO varning

Varningsmeddelande

Åtgärd

W-1:Out of Phase

Kontrollera de kabelanslutningar (+/–) för motsvarande högtalare.

Om högtalaren har anslutits på fel sätt:

Återanslut högtalarkabeln.

Om högtalaren har anslutits på rätt sätt:

Beroende på vilken typ av högtalare du använder och rummets beskaffenhet kan detta meddelande visas även om högtalarna är korrekt anslutna. I det här fallet behöver du inte bry dig om meddelandet. (Detta meddelande visas för att föreslå godkännande för dig och det påverkar inte uppspelningen av enheten.)

W-2:Over Distance

Placera motsvarande högtalare inom 24 m från lyssningsplatsen.

W-3:Level Error

Rätta till kabelanslutningen eller platsen för motsvarande högtalare.

Vi rekommenderar att likadana högtalare eller högtalare med så lika specifikationer som möjligt används.

Bekräfta lämplig volym för subwoofern med ett problem.

OBS!
  • På skärmen för mätresultat visar högtalarindikatorn med ”*” målhögtalare för varningsmeddelande.
  • Om flera varningar upptäcks använd vänster/höger markörknapp för att kontrollera de andra varningsmeddelandena.
  • Rätta till kabelanslutning eller plats för högtalaren efter att ha slagit av enheten.