Velge en registrert scene

Trykk på følgende taster på fjernkontrollen, og inngangskilden og innstillingene som er registrert på den tilhørende scenen bli valgt direkte. Apparatet slår seg på automatisk når den er i standby-modus.

  • SCENE (1) - (4): den nummererte tasten (1-4)
  • SCENE (5) - (8): fargetasten (RED, GREEN, YELLOW, BLUE)

[Søkeord]#Q04 SCENE

MERK
  • Hvis du vil bruke fargetastene på fjernkontrollen som SCENE (5) - (8) for SCENE-funksjonen, still inn “Remote Color Key” i “Setup”-menyen til “SCENE”.
  • Du kan også velge en registrert scene 1 til 4 ved å trykke på SCENE (4 tall) på frontpanelet.
  • SCENE-funksjonen kan velges for hver enkelt sone. Sett sonebryteren til den sonen du ønsker å velge en registrert scene for, og trykk en talltast.

Som standard registreres følgende inngangskilde for hver scene.

Hovedsone

SCENE (1): HDMI1

SCENE (2): TUNER

SCENE (3): AUDIO2

SCENE (4): NET RADIO

SCENE (5): HDMI2

SCENE (6): HDMI3

SCENE (7): TV

SCENE (8): SERVER

Zone2

SCENE (1): AUDIO1

SCENE (2): TUNER

SCENE (3): AUDIO2

SCENE (4): NET RADIO

SCENE (5): AUDIO3

SCENE (6): AUDIO4

SCENE (7): USB

SCENE (8): SERVER