Valg av elementer som skal inkluderes som scene-tilordninger

Velger elementer som skal inkluderes som scene-tilordninger.

Setup-menyen

Scene” > “Scene Setting

  1. Velg SCENE-navnet og trykk på ENTER.
  1. Velg et element og skift mellom “Enable” og “Disable”.

Element

Inkludert funksjon

Side

HDMI Control

Control Sync

Input

Inngang

Registered Content

Registrert stasjon, musikkinnhold

(Bare inngangskilder som innhold kan registreres med.)

-

Dimmer

Dimmer

Mode

DSP Program

Pure Direct

Compressed Music Enhancer

Sound

Tone Control

YPAO-volume

Adaptive DRC

Ekstra bass

Surround

Dialogue Lift

Dialognivå

Subwoofer Trim

Volume

Master Volume

Lipsync

Lipsync

Speaker Setup

Equalizer

Zone Interlock

Sonekraft

Soneinngang

Ssonevolum

MERK
  • For å gjenopprette standardinnstillingene for den valgte scenen, velg "Reset" og trykk på ENTER.
  • For å bruke HDMI Control og synkroniserte operasjoner, må du konfigurere HDMI-innstillingene på apparatet.