Välja en registrerad scen

Tryck på följande knapp på fjärrkontrollen och ingångskälla och inställningarna registrerade till motsvarande scen väljs direkt. Receivern slås på automatiskt när den är i standby-läge.

  • SCENE (1) - (4): numrerade knappar (1-4)
  • SCENE (5) - (8): färgknapp (RED, GREEN, YELLOW, BLUE)

[Sök tagg]#Q04 SCENE

OBS!
  • Om du vill använda färgknappar på fjärrkontrollen som SCENE (5) - (8) för SCENE-funktionen sätt ”Remote Color Key” på menyn ”Setup” till ”SCENE”.
  • Du kan även välja en registrerad scen 1 till 4 genom att peka på SCENE (4 nummer) på frontpanelen.
  • SCENE-funktionen kan väljas för varje zon. Sätt zon-brytaren till zonen för vilken du vill välja en registrerad scen och tryck på en numrerade knapp.

Som standard registreras följande ingångskällor för varje scen.

Huvudzon

SCENE (1): HDMI1

SCENE (2): TUNER

SCENE (3): AUDIO2

SCENE (4): NET RADIO

SCENE (5): HDMI2

SCENE (6): HDMI3

SCENE (7): TV

SCENE (8): SERVER

Zone2

SCENE (1): AUDIO1

SCENE (2): TUNER

SCENE (3): AUDIO2

SCENE (4): NET RADIO

SCENE (5): AUDIO3

SCENE (6): AUDIO4

SCENE (7): USB

SCENE (8): SERVER