Stille inn bruk av Bluetooth®

Velger om Bluetooth-funksjonen skal brukes.

Setup-menyen

Bluetooth” > “Bluetooth

Innstillinger

Off

Deaktiverer Bluetooth-funksjonen.

On

Aktiverer Bluetooth-funksjonen.