Ställ in användning av Bluetooth®

Väljer om Bluetooth-funktionen ska användas.

Setup-menyn

Bluetooth” > ”Bluetooth

Inställningar

Off

Inaktiverar Bluetooth-funktionen.

On

Aktiverar Bluetooth-funktionen.