Instellen van het gebruik van Bluetooth®

Selecteert of de Bluetooth functie moet worden gebruikt.

Instelmenu (Setup)

Bluetooth” > “Bluetooth

Instellingen

Off

Schakelt de “Bluetooth” functie uit.

On

Schakelt de “Bluetooth” functie in.