Indstilling af brug af Bluetooth®

Vælger, om Bluetooth-funktionen skal anvendes.

Opsætningsmenu

"Bluetooth" > "Bluetooth"

Indstillinger

Off

Deaktiverer Bluetooth-funktionen.

On

Aktiverer Bluetooth-funktionen.