Konfigurere repeat-innstillingen

Konfigurerer repeat-innstillingen for avspilling.

Option-meny

Repeat” > “Repeat

Innstillinger

Off

Slår av repeat-funksjonen.

One

Spiller av gjeldende sang gjentatte ganger.

All

Spiller av alle sanger i gjeldende album (mappe) gjentatte ganger.

MERK
  • Denne innstillingen er kun tilgjengelig når “USB” eller “SERVER” er valgt som inngangskilde.