Konfigurerar inställningen för upprepad uppspelning

Konfigurera inställningen för upprepad uppspelning.

Option-meny

Repeat” > ”Repeat

Inställningar

Off

Slår av funktionen för upprepad uppspelning.

One

Spelar den aktuella låten upprepade gånger.

All

Spelar upp alla låtarna på det aktuella albumet (mappen) upprepade gånger.

OBS!
  • Inställningen är endast tillgänglig när ”USB” eller ”SERVER” är vald som ingångskälla.