Configureren van de instelling voor herhaalde weergave

Configureert de instelling voor herhaalde weergave.

Menu Option

Repeat” > “Repeat

Instellingen

Off

Zet de functie herhalen uit.

One

Speelt het huidige nummer herhaaldelijk af.

All

Speelt alle nummers in het huidige album (map) herhaaldelijk af.

OPMERKING
  • Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer “USB” of “SERVER” is geselecteerd als signaalbron.