Konfigurerer gentagelsesindstillingen

Konfigurerer gentagelsesindstillingen for afspilning.

Funktionsmenu

"Repeat" > "Repeat"

Indstillinger

Off

Deaktiverer gentag-funktionen.

One

Gentager afspilningen af den aktuelle sang.

All

Gentager afspilningen af alle sange i det aktuelle album (mappe).

BEMÆRK
  • Denne indstilling er kun tilgængelig når "USB" eller "SERVER" vælges som indgangskilde.