Välj poster som ska inkluderas i scentilldelningarna

Väljer poster som ska inkluderas i scentilldelningarna.

Setup-menyn

Scene” > ”Scene Setting

  1. Välj SCENE-namn och tryck på ENTER.
  1. Väljer en post och växlar mellan ”Enable” och ”Disable”.

Menypost

Ingår funktion

Sidan

HDMI Control

Styrningssynk

Input

Ingång

Registered Content

Registrerad station, musikinnehåll

(Endast ingångskällor med vilka innehåll kan registreras.)

-

Dimmer

Dimmer

Mode

DSP-program

Pure Direct

Compressed Music Enhancer

Sound

Tonkontroll

YPAO-volym

Adaptive DRC

Extra Bass

Surround

Dialogue Lift

Dialogue Level

Subwoofer Trim

Volume

Huvudvolym

Lipsync

Lipsync

Speaker Setup

Equalizer

Zone Interlock

Zonkraft

Zoningång

Zonvolym

OBS!
  • För att återställa standardinställningarna för vald scen välj ”Reset” och tryck på ENTER.
  • För att använda HDMI-styrning och synkroniserade operationer måste du konfigurera HDMI-inställningarna på enheten.