Justering af bas og diskant (BASS/TREBLE)

Du kan justere niveauet for højfrekvensområde (diskant) og lavfrekvensområde (bas) individuelt.

Justering af bassen

Når du føler at bassen er for svag, skal du dreje BASS mod højre for at forøge den. Når du føler, at bassen er for kraftig, skal du dreje BASS mod venstre for at reducere den.

Den har flade egenskaber, når den er indstillet til midten.

Indstillingsområde: -10 dB til 0 til +10 dB (20 Hz)

Justering af diskanten

Når du føler, at diskanten er for svag, skal du dreje TREBLE mod højre for at forøge den. Når du føler, at bassen er for kraftig, skal du dreje TREBLE mod venstre for at reducere den.

Den har flade egenskaber, når den er indstillet til midten.

Indstillingsområde: -10 dB til 0 til +10 dB (20 kHz)

 

BEMÆRK
  • Når Pure Direct anvendes, er indstillingerne deaktiveret (venstre og højre kanaler er fastsat på 0 dB).