Justera bas och diskant (BASS/TREBLE)

Du kan justera nivån för högfrekvensområdet (diskant) och lågfrekvensområdet (bas) individuellt.

Justera basen

När basen känns för svag vrid BASS åt höger för att öka den. När basen känns för stark vrid BASS åt vänster för att minska den.

Den har platta egenskaper när den är inställd på mitten.

Inställningsområde: -10 dB till 0 till +10 dB (20 Hz)

Justera diskanten

När diskanten känns för svag vrid TREBLE åt höger för att öka den. När basen känns för stark vrid TREBLE åt vänster för att minska den.

Den har platta egenskaper när den är inställd på mitten.

Inställningsområde: -10 dB till 0 till +10 dB (20 kHz)

 

OBS!
  • När Pure Direct används är inställningarna inaktiverade (vänster och höger kanal är fixerade på 0 dB).