Justering av bass og diskant (BASS/TREBLE)

Du kan justere nivået for diskanten (Treble) og bassen (Bass) individuelt.

Justere bassen

Hvis bassen virker for svak, vri BASS med klokken for å øke den. Hvis den virker for sterk, vri BASS mot klokken for å senke den.

Den har flat karakteristikk når den er stilt inn på midten.

Innstillingsområde: –10 dB til 0 til +10 dB (20 Hz)

Justere diskanten

Hvis diskanten virker for svak, vri TREBLE med klokken for å øke den. Hvis den virker for sterk, vri TREBLE mot klokken for å senke den.

Den har flat karakteristikk når den er stilt inn på midten.

Innstillingsområde: –10 dB til 0 til +10 dB (20 kHz)

 

MERK
  • Mens Pure Direct brukes er innstillingene deaktivert (venstre og høyre kanal er stilt fast på 0 dB).