Virran PÄÄLLE kytkeminen

Kytke laite PÄÄLLE.

  1. Pane etulevyn z (virta) kytkin yläasentoon.
  • Virta menee PÄÄLLE, ja virran merkkivalo syttyy.
  1. Kun seuraava viesti näkyy etunäytössä, paina etulevyn RETURN-painiketta.
  • Kun yhdistät tämän laitteen reitittimeen verkkokaapelilla (langallinen yhteys), tämä toiminto ohitetaan.
  • Saattaa kestää 30 sekuntia viestin näkymiseen. Osio, joka on merkitty ”*”, vaihtelee laitteesta riippuen.
”Langaton WAC”-näyttö
  • The WAC (Wireless Accessory Configuration)-toimintoa käytetään soveltamaan iOS-laitteen langattomia asetuksia toiseen laitteeseen ja yhdistämään langattomasti verkkoon. Verkkoon liittämisen vaiheet käyttämällä MusicCast Controller on selitetty kappaleessa ”VALMISTELU”. WAC:n peruuttaminen on selitetty tässä.
  • WAC-viesti näkyy, kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa ja sen jälkeen, kun se on alustettu.
HUOM!
  • Kestää useita sekunteja virran PÄÄLLE kytkemisestä audion toistamiseen saakka.
  • Virran POIS kytkemisen jälkeen älä yritä kytkeä sitä PÄÄLLE uudestaan vähintään 10 sekuntiin. Se saattaa aiheuttaa jonkin verran kohinaa.

Virran käyttö kauko-ohjaimella

Kun etulevyn z (virta) kytkin on ylhäällä, jokainen kauko-ohjaimen zAMP-painikkeen painallus vaihtaa tämän laitteen virran PÄÄLLÄ- ja valmiustilojen välillä.

HUOM!
  • Kun laitteen virta on valmiustilassa, kytkeäksesi virran PÄÄLLE käyttämättä kauko-ohjainta käännä z (virta)kytkin alas hetkeksi ja sen jälkeen takaisin ylös.