Tænding for strømmen

Tænd for produktet.

  1. Sæt z (Strøm)-kontakten på frontpanelet i op-positionen.
  • Strømmen tænder, og strømindikatoren lyser.
  1. Hvis den følgende meddelelse vises på frontdisplayet, skal du trykke på RETURN på frontpanelet.
  • Når du tilslutter dette produkt til en router med et netværkskabel (kablet tilslutning), springes den betjening over.
  • Det kan muligvis tage ca. 30 sekunder, før meddelelsen vises. Delen mærket med "*" varierer afhængigt af enheden.
"Trådløs WAC"-visning
  • WAC (Trådløs tilbehørskonfiguration)-funktionen er til anvendelse af trådløs-indstillingerne for en iOS-enhed til en anden enhed og trådløs tilslutning til netværket. Trinene for tilslutning til et netværk vha. MusicCast Controller er forklaret i kapitlet "KLARGØRING". Der forklares derfor her, hvordan du annullerer WAC.
  • WAC-meddelelsen vises den første gang, du anvender produktet, og efter det er initialiseret.
BEMÆRK
  • Det tager adskillige sekunder fra strømmen er tændt, indtil lyden afspilles.
  • Efter strømmen er slukket, skal du ikke prøve at tænde den igen i mindst 10 sekunder. Gøres dette, kan det muligvis frembringe noget støj.

Betjening af strømmen med fjernbetjeningen

Når z (Strøm)-kontakten på frontpanelet er oppe, skifter ethvert tryk på zAMP-tasten på fjernbetjeningen strømmen på dette produkt mellem tændt og standby.

BEMÆRK
  • Når strømmen på dette produkt er i standby, skal du, for at tænde for strømmen uden brug af fjernbetjeningen, vippe z (Strøm)-kontakten ned et øjeblik og derefter op igen.