Menystruktur

Dette produktet har følgende menyer, avhengig av bruken:

Setup-meny:

For detaljert konfigurasjon av produktets funksjoner. Konfigurer innstillinger med fjernkontrollen mens du ser på frontdisplayet.

Advanced Setup-meny:

For konfigurering av produktets systeminnstillinger osv. Kan bare betjenes fra frontpanelet.

MERK
  • Avspillingsrelaterte innstillinger og informasjon kan betjenes fra Option-menyen.