Menystruktur

Denna produkt har följande menyer, beroende på användning.

Setup-meny:

För detaljerad konfiguration av produktens funktioner. Gör inställningar med fjärrkontrollen medan du tittar på frontpanelens display.

Advanced Setup-meny:

För att konfigurera produktens systeminställningar etc. Kan endast användas från frontpanelen.

OBS!
  • Uppspelningsrelaterade inställningar och information kan hanteras från Option-menyn.