Liste over Option-menyen

Følgende innstillinger finnes i Option-menyen.

Element

Side

Volume Trim

Input Trim

Signal info

Format

Sampling

Auto Preset

Clear Preset

FM Mode

Init Scan

Tune AID

Volume Interlock

Auto playback

Repeat

Shuffle

PLL

MERK
  • Innstillingene som er tilgjengelige i Option-menyen varierer avhengig av inngangskilden. Kun innstillinger som kan konfigureres, vises resultatene på frontdisplayet.