Aanpassen van de links/rechts volumebalans (BALANCE)

Eventuele onbalans in het volume door de plaatsing van de luidsprekers en/of de omstandigheden in de kamer kan worden gecorrigeerd door de balans van het volume tussen de linker en rechter luidsprekers aan te passen.

Draai BALANCE naar links of naar rechts om het linker kanaal (L) of het rechter kanaal (R) aan te passen. Wanneer de knop helemaal naar links of naar rechts wordt gedraaid, wordt het andere kanaal gedempt.

OPMERKING
  • Wanneer Pure Direct wordt gebruikt, is de instelling uitgeschakeld (de linker en rechter kanalen zijn vastgezet op 0 dB).