Justera vänster/höger volymbalans (BALANCE)

Eventuell obalans i volymen på grund av högtalarnas placering och/eller förhållandena i rummet kan korrigeras genom att justera balansen i volymen mellan vänster och höger högtalare.

Vrid BALANCE åt vänster eller höger för att justera den vänstra kanalen (L) eller den högra kanalen (R). När den vrids helt åt vänster eller höger tystas den motsatta kanalen.

OBS!
  • När Pure Direct används är inställningarna inaktiverade (vänster och höger kanal är fixerade på 0 dB).