Justere venstre/høyre-balanse (BALANCE)

Eventuell ubalanse i volumet på grunn av plasseringen av høyttalerne og/eller forhold i rommet kan korrigeres ved å justere balansen for volumet mellom venstre og høyre høyttaler.

Vri BALANCE mot eller med klokken for å justere venstre (L) eller høyre kanal (R). Hvis du vrir helt til den ene siden, dempes den motsatte kanalen.

MERK
  • Mens Pure Direct brukes er innstillingen deaktivert (venstre og høyre kanal er stilt fast på 0 dB).