Justering af venstre/højre lydstyrkebalance (BALANCE)

Enhver ubalance i lydstyrken pga. placering af højttalerne og/eller forhold i rummet kan blive korrigeret ved at justere balancen af lydstyrken mellem venstre og højre højttalere.

Drej BALANCE til venstre eller højre for at justere den venstre kanal (L) eller den højre kanal (R). Når den drejes helt til venstre eller højre, slår den lyden fra på den modsatte kanal.

BEMÆRK
  • Når Pure Direct anvendes, er indstillingen deaktiveret (venstre og højre kanaler er fastsat på 0 dB).