Instellen van herhaalde weergave

Hiermee stelt u de herhaalde weergave in.

Menu Option

Repeat

Ingestelde waarde

Off

Schakelt herhaalde weergave uit.

One

Herhaalt het op dit moment weergegeven nummer.

All

Herhaalt de nummers van een album (map).

OPMERKING
  • De instellingen voor herhaalde weergave zijn alleen beschikbaar wanneer de signaalbron is ingesteld op “Server”.
  • Wanneer u de stroom UIT zet (in Standby), wordt de instelling “One” automatisch ingesteld op “Off”.