Inställning upprepad uppspelning

Detta sätter uppspelningen att upprepas.

Option-meny

Repeat

Inställningsvärde

Off

Avaktivera upprepad uppspelning.

One

Spela upp den aktuella låten upprepade gånger.

All

Spelar upp låtarna i ett album (mapp) upprepade gånger.

OBS!
  • Inställningarna för upprepad uppspelning är endast tillgängliga när ingången är ”Server”.
  • När strömmen slås AV (i Standby) kommer inställningen ”One” automatiskt slås till ”Off”.