Stille inn gjentatt avspilling

Dette stiller inn gjentatt avspilling.

Option-menyen

Repeat

Innstillingsverdi

Off

Deaktiverer gjentatt avspilling.

One

Gjentar avspilling av gjeldende sang.

All

Gjentar avspilling av sangene i et album (mappe).

MERK
  • Innstillingene for gjentatt avspilling er bare tilgjengelige når inngangen er “Server”.
  • Når du slår strømmen AV (i standby), settes innstillingen “One” automatisk til “Off”.