Indstilling af gentaget afspilning

Dette indstiller til gentaget afspilning.

Option-menu

"Repeat"

Indstillingsværdi

Off

Deaktiverer gentaget afspilning.

One

Gentager afspilning af den aktuelle sang.

All

Gentager afspilning af sangene i et album (mappe).

BEMÆRK
  • Indstillingerne for gentaget afspilning er kun til rådighed, når indgangen er "Server".
  • Når der slukkes for strømmen (i Standby), ændres indstillingen "One" automatisk til "Off".